Inkluderende barnehage og skole, regional samling for pulje 2

Dato:
9. april 08:30 - 15:00
Sted:
Hotel Opera
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Målgruppe:
Deltaker i prosjektet i pulje 2
Påmeldingsfrist:
12.03.2018 16:00:00

Regional samling  for pulje 2 i satsingen inkluderende skole og barnehagemiljø.

 

Satsingen skal styrke barnehagers, skolers og eieres kompetanse til å skape og opprettholde gode barnehage- og skolemiljøer, og forebygge, avdekke og håndtere mobbing og andre krenkelser.

Tilbudet skal styrke både regelverkskompetansen og den pedagogiske kompetansen til barnehager, skoler, eiere og barnehagemyndigheter, samt kompetanse i å drive kvalitetsutvikling lokalt.

Foreløpig program 08:00 kaffe og registrering 08:30 Velkommen v/Fylkesmannen i Oslo og Akershus 09:00 Tom Colbjørnsen, Handelshøyskolen BI - om ledelse, endring og inkludering 11:30 Lunsj 12:30 Inger Bergkastet - Seksjonssjef Læringsmiljøteamet Oslo kommune 15.30 Slutt         

15:30 – 16:00  Møte kontaktperson i kommunen og Fylkesmannen i Oslo og Akershus for evaluering og innspill til neste samling

Denne samlingen er kun deltagere i pulje 2 i følgende kommuner/bydel. Påmelding gjøres etter avtale med kontaktperson i hver kommune.

Oslo, Bydel Ullern

Anne Stine Bergsløkken 

Lena Løvik

Hurdal kommune

 Heidi Bjørtomt

Sørum kommune

Marianne Veiby

Katrine Bjørnerud

Nittedal kommune

 Line Tyrdal

Vestby kommune

 Jeanette Solberg

Asker International School

 Mya Esplin

 

Dato:
9. april 08:30 - 15:00
Sted:
Hotel Opera
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Målgruppe:
Deltaker i prosjektet i pulje 2
Påmeldingsfrist:
12.03.2018 16:00:00