Fagsamling om restaurering av myr og annen våtmark

Dato:
19. september - 20. september
Sted:
Park Inn By Radisson hotel, Gardermoen
Ansvarlig:
Miljøvernavdelingen
Målgruppe:
Fagsamlingen er kun for miljø- og landbruksavdelingen hos Fylkesmenn i hele landet, Miljødirektoratet, Landbruksdirektoratet og Statens naturoppsyn

Invitasjon til fagsamling om restaurering av myr og annen våtmark 19. og 20. september 2018.

Fylkesmenn kan melde på inntil to fra miljøvernavdelingen og en fra landbruksavdelingen. Miljødirektoratet, SNO og Landbruksdirektoratet kan melde på samtlige som jobber med myr-/våtmarksrestaurering.

Konferansen dekkes av Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Deltakere dekker reise selv.

Program 19. september:

0900 – 0930

Registrering

0930   – 0945


Velkommen og presentasjonsrunde
Fylkesmannen i Oslo og Akershus

0945   – 1015


Status på implementering av Plan for restaurering av våtmark i Norge
Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet

1015   – 1030


Insentiver for restaurering på privat grunn
Miljødirektoratet

1030 – 1045

Pause med enkel servering

1045   – 1130


Erfaringer fra gjennomførte restaureringsprosjekter i Norge 2017/2018
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og Statens naturoppsyn

1130 – 1230

Lunsj

1230   – 1300


Våtmarksrestaurering på Kjelle i Aurskog-Høland
Haldenvassdraget vannområde

1300   – 1400

Restoration of peat mining areas (torvuttak)
Natural England

1400  – 1430

Pause med servering

1430   – 1500


Myras betydning som flomdemper
Norges vassdrags- og energidirektorat

1500   – 1520

 

1520 - 1540


Erfaringer fra studietur til Finland
Statens naturoppsyn og Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Informasjon om befaringer dag 2
Statens naturoppsyn

1540  – 1600

Spørsmål og diskusjon

1900

Felles middag på hotellet

 

Program 20. september:

Befaring til Midtfjellmosen naturreservat, Aurskog-Høland.

Buss fra Park Inn by Radisson hotell, Gardermoen

Befaringsleder: Pål Martin Eid, Statens Naturoppsyn og 
                          Ingrid Verne, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Utstyr: Klær etter vær og vanntette støvler.

0830

Buss fra hotellet

1500

Bussen er tilbake på hotellet

Påmeldingsfristen har gått ut.

Meld deg på:
Jeg deltar (kryss av for en eller begge dager) *
Behov for overnatting (kryss av for en eller begge netter) *
Jeg deltar på middag 19. september *
Når du melder deg på, vil du få en bekreftelse på skjermen. Du mottar også kopi av din påmelding på e-post.
 
 
Dato:
19. september - 20. september
Sted:
Park Inn By Radisson hotel, Gardermoen
Ansvarlig:
Miljøvernavdelingen
Målgruppe:
Fagsamlingen er kun for miljø- og landbruksavdelingen hos Fylkesmenn i hele landet, Miljødirektoratet, Landbruksdirektoratet og Statens naturoppsyn

Kontaktpersoner