Fagsamling om restaurering av myr og annen våtmark

Invitasjon til fagsamling om restaurering av myr og annen våtmark 19. og 20. september 2018.

Fylkesmenn kan melde på inntil to fra miljøvernavdelingen og en fra landbruksavdelingen. Miljødirektoratet, SNO og Landbruksdirektoratet kan melde på samtlige som jobber med myr-/våtmarksrestaurering.

Konferansen dekkes av Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Deltakere dekker reise selv.

Program 19. september:

0900 – 0930

Registrering

0930   – 0945

Velkommen

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

0945   – 1015

Status på implementering av Plan for restaurering av våtmark i Norge

Miljødirektoratet og   Landbruksdirektoratet

1015   – 1030

Insentivordning for restaurering på privat grunn

Miljødirektoratet / Landbruksdirektoratet

1030 – 1045

Pause med enkel servering

1045   – 1130

Erfaringer fra gjennomførte restaureringsprosjekter i Norge 2017/2018

Statens naturoppsyn

1130 – 1230

Lunsj

1230   – 1300

Våtmarksrestaurering på Kjelle i Aurskog-Høland
  Lars Selbekk, Haldenvassdraget   vannområde

1300   – 1400

Restoration of peat mining areas (torvuttak)
  Deborah Land, Natural England

1400 – 1420

Pause med servering

1420   – 1520

Restaurering  av rikmyr i Sverige

Representant fra Länsstyrelsen

1520   – 1545

Informasjon om befaringer dag 2

Pål Martin Eid, Statens naturoppsyn

1545   – 1600

Oppsummering og spørsmål

1900

Felles middag på hotellet

Program 20. september:

Befaring til gjennomførte restaureringsprosjekter i Akershus.

Befaringsleder: Pål Martin Eid, Statens Naturoppsyn og
                            Ingrid Verne, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

0830

Buss fra hotellet

1500

Bussen er tilbake på hotellet

Frist for påmelding er 16. august 2018. Påmelding via skjemaet nedenfor.

Meld deg på:
Jeg deltar (kryss av for en eller begge dager) *
Behov for overnatting (kryss av for en eller begge netter) *
Jeg deltar på middag 19. september *
Når du melder deg på, vil du få en bekreftelse på skjermen. Du mottar også kopi av din påmelding på e-post.
 
 
Dato:
19. september - 20. september
Sted:
Park Inn By Radisson hotel, Gardermoen
Ansvarlig:
Miljøvernavdelingen
Målgruppe:
Fagsamlingen er kun for miljø- og landbruksavdelingen hos Fylkesmenn i hele landet, Miljødirektoratet, Landbruksdirektoratet og Statens naturoppsyn

Kontaktpersoner