Kurs og konferansekalender

Kurs og konferanser
Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
september 2018
24. sep - 26. sep 39 Sosial- og familieavdelingen Boligsosial konferanse Akershus 2018 DFDS Seaways
25. sep 39 Barnehage- og utdanningsavdelingene hos fylkesmennene i Buskerud, Østfold, Oslo og Akershus. Barnehagebasert kompetanseutvikling - ny regional ordning for kommunale og ikke-kommunale barnehager Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Youngsgate 21
26. sep 39 Arbeidsutvalget for regional GNIST Dialogkonferanse GNIST 2018 Ingeniørenes hus, Kronprinsens gate 17, Oslo
27. sep 39 Barnehage- og utdanningsavdelingen Invitasjon til informasjons- og regelverksamling for friskoler Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgate 17, Oslo
27. sep 39 Kari Engmark og Heidi Engelhardt-Bergsjø Kommunesamling om regionalt miljøprogram i jordbruket 2018 Kommunestyresalen i Sørum
oktober 2018
08. okt 41 Barnehage- og utdanningsavdelingen Etterutdanningsdag for lærere og ledere i voksenopplæringen i Akershus 2018 Hotel Bristol, Kristian IV's gate 7, 0164 Oslo
08. okt 41 Fylkesmannen Statsbudsjettsamling Tordenskiolds gate 12, Oslo, møterom 525
09. okt 41 Barnehage- og utdanningsavdelingen Informasjons- og dialogmøte om ny regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Oslo Hotel Bristol, Kristian IV's gate 7, Oslo
10. okt - 11. okt 41 Landbruksavdelingen Bærekraft i en endringstid - todagers kommunesamling Hurdalssjøen hotell
15. okt 42 Helseavdelingen IPLOS temadag Oslo Kongressenter, Youngs gate 21
Kurs og konferanser
Dato Arrangement
24. sep - 26. sep Boligsosial konferanse Akershus 2018
25. sep Barnehagebasert kompetanseutvikling - ny regional ordning for kommunale og ikke-kommunale barnehager
26. sep Dialogkonferanse GNIST 2018
27. sep Invitasjon til informasjons- og regelverksamling for friskoler
27. sep Kommunesamling om regionalt miljøprogram i jordbruket 2018
08. okt Etterutdanningsdag for lærere og ledere i voksenopplæringen i Akershus 2018
08. okt Statsbudsjettsamling
09. okt Informasjons- og dialogmøte om ny regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Oslo
10. okt - 11. okt Bærekraft i en endringstid - todagers kommunesamling
15. okt IPLOS temadag