Kurs og konferansekalender

Kurs og konferanser
Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
november 2018
15. nov 46 Barnehage- og utdanningsvadelingen Samling om rapportering av BASIL - årsmelding for barnehager 2018 Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Tordenskiolds gate 12 (inngang fra sjøsiden), møterom 525
19. nov 47 Helseavdelingen Fagdag Omsorg 2020 Oslo Kongressenter Folkets Hus, Youngs gate 21
23. nov 47 Sosial- og familieavdelingen Fagdag for kvalifiseringsprogrammet Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo (Aker brygge)
23. nov 47 Helseavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus i samarbeid med Helseetaten Oslo kommune Kurs i journalføring for ansatte ved frisklivssentralene i Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Tordenskioldsgt. 12, Oslo, inngang sjøsiden -møterom 525
desember 2018
06. des 49 Helseavdelingen Dialogmøte Opptrappingsplan rus Ingeniørens hus, Kronprinsens gt. 17, Oslo
Kurs og konferanser
Dato Arrangement
15. nov Samling om rapportering av BASIL - årsmelding for barnehager 2018
19. nov Fagdag Omsorg 2020
23. nov Fagdag for kvalifiseringsprogrammet
23. nov Kurs i journalføring for ansatte ved frisklivssentralene i Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold
06. des Dialogmøte Opptrappingsplan rus