Kurs og konferansekalender

Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
august 2018
28. aug - 29. aug 35 Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Barnehage- og utdanningsavdelingen Regelverksamling om opplæringsloven kapittel 9A Oslo Kongressenter, Youngs gate 21, Oslo
september 2018
13. sep 37 Fylkesmannen i Buskerud, Østfold, Oslo og Akershus Kort veg til gode hjelpere i landbruket Statens Hus, Grønland 32, Drammen
19. sep - 20. sep 38 Miljøvernavdelingen Fagsamling om restaurering av myr og annen våtmark Park Inn By Radisson hotel, Gardermoen
24. sep - 26. sep 39 Sosial- og familieavdelingen Boligsosial konferanse Akershus 2018 DFDS Seaways
25. sep 39 Barnehage- og utdanningsavdelingene hos fylkesmennene i Buskerud, Østfold, Oslo og Akershus. Barnehagebasert kompetanseutvikling - ny regional ordning for kommunale og ikke-kommunale barnehager Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Youngsgate 21
26. sep 39 Arbeidsutvalget for regional GNIST Dialogkonferanse GNIST 2018 Ingeniørenes hus, Kronprinsens gate 17, Oslo
27. sep 39 Barnehage- og utdanningsavdelingen Invitasjon til informasjons- og regelverksamling for friskoler Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgate 17, Oslo
oktober 2018
08. okt 41 Barnehage- og utdanningsavdelingen Etterutdanningsdag for lærere og ledere i voksenopplæringen i Akershus 2018 Hotel Bristol, Kristian IV's gate 7, 0164 Oslo
09. okt 41 Barnehage- og utdanningsavdelingen Informasjons- og dialogmøte om ny regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Oslo Hotel Bristol, Kristian IV's gate 7, Oslo
10. okt - 11. okt 41 Landbruksavdelingen Todagers kommunesamling for landbrukskontorene i Oslo og Akershus Hurdalssjøen hotell