Høringer

På denne siden legges det ut informasjon om forskrifter, planer og annet som Fylkesmannen har ute til høring. Høringer brukes for at innbyggere, organisasjoner og næringsliv skal få si sin mening. Slik skal de også kunne føre kontroll med hva forvaltningen gjør og hvordan den utfører sine oppgaver.

Saker sendes på høring fordi

  • det er en demokratisk rett for alle å få bli hørt.
  • berørte interessers synspunkter skal bli kjent for dem som skal fatte beslutninger.
  • saker skal opplyses så godt som mulig før beslutninger fattes.
  • deltakelse skaper bedre forankring og letter gjennomføring av tiltak.

Saker på høring fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus nå

Nedenfor kan du sortere høringene etter fagområde.

Frist Uke Høring
september 2018
27. sep 39 Høring av supplerende kunnskapsgrunnlag for grensejustering i området Neslerud og Simarud
oktober 2018
07. okt 40 Søknad om utslippstillatelse for tunnelvaskevann
Frist Høring
september 2018
27. sep Høring av supplerende kunnskapsgrunnlag for grensejustering i området Neslerud og Simarud
oktober 2018
07. okt Søknad om utslippstillatelse for tunnelvaskevann