Høringer

Frist Uke Høring
august 2018
05. aug 31 Frivillig vern av skog
15. aug 33 Søknad om etablering og drifting av anlegg for å behandle forurensede masser på Nes Miljøpark
24. aug 34 Søknad om endring av tillatelse til drift av anlegg på Moreppen