Dronning Sonjas skolepris 2018

Hennes Majestet Dronningen
Hennes Majestet Dronningen (Foto: Jørgen Gomnæs / Det kongelige hoff)

Vi gratulerer Apalløkka skole i Oslo med prisen!

Det er fylkesmennene som nominerer skoler til prisen. I år nominerte vi Apalløkka skole i Oslo og Hagaløkka skole i Asker. 

Dronningen vil selv dele ut prisen til Apalløkka skole 3. desember. Vinnerskolen får 250 000 kroner og et kunstverk. 

Juryen skriver blant annet i sin begrunnelse:

«Årets prisvinnerer en verdig vinner av Dronning Sonjas skolepris for likeverd og inkludering. Apalløkka skolehar de siste årene utmerket seg med et systematisk og helhetlig arbeide for å skape en trygg og god skole for alle. Det er tydelig at fellesskapet og kollektiv læring står sterkt, og at alle elever skal oppleve at det er et godt lag rundt dem, både faglig og sosialt, slik at de skal oppleve mestring. 

Skolen utmerker seg med å vektlegge samarbeid på alle nivå og ved å bruke nærmiljøet og bydel Grorud på en gjennomtenkt og helhetlig måte, og er samtidig bevisst på at denne delen av Oslo kan ha utfordringer som gjør det nødvendig å ha et bredt nettverk av samarbeidspartnere for å fremme likeverd og inkludering – også utover elevens skolehverdag. En langsiktig tenkning rundt likeverd og inkludering preger skolens ledelse.»