Skoleplass for grunnskoleelever med delt bosted

Selv om barneloven gir foreldre full avtalefrihet i forhold til hvor et barn skal bo, har Utdanningsdirektoratet i brev av 13.02.2007 uttalt at det ikke vil være forsvarlig å la et barn gå på mer enn en skole.

For å lese brevet, se lenke i høyremargen.