Nyheter om grunnskole og videregående opplæring

16.03.2018

Nye nasjonale føringer for nettbaserte hjelpemidler

Det er fra eksamen vår 2018 obligatorisk for skoleeier å sørge for tilgang til nettbaserte hjelpemidler under sentralt gitt eksamen i grunnskolen. 


14.02.2018

Klage på spesialundervisning

Det er klagerett på alle vedtak om spesialundervisning. Klagen skal sendes til kommunen for grunnskolen eller til fylkeskommunen for videregående skole. Dersom klagen ikke får medhold, skal den behandles av Fylkesmannen, som er endelig klageinstans.


14.02.2018

Søknad om dispensasjon fra kravet om vurdering med karakter i fellesfaget fremmedspråk

Det er åpnet opp for at det kan gis dispensasjon fra kravet om vurdering med karakter i fremmedspråk som fellesfag i videregående opplæring.


22.08.2017

Klagebehandling 2017 – norskeksamen for grunnskolen

25% av de som klaget fikk endret sin eksamenskarakter i norsk hovedmål etter klagebehandling i 2017.


30.06.2017

Bekreftelse av norske vitnemål i forbindelse med apostille

Barnehage- og utdanningsavdelingen bekrefter vitnemål fra norsk videregående skole. Dette gjør vi når vitnemålet skal brukes som dokument i utlandet, f.eks. ved opptak til høyere studier.


01.07.2016

Klage på eksamenskarakterer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har klageansvar for følgende fag:

Grunnskole: Norsk hovedmål (NOR0214) og Norsk for elever med fritak fra vurdering i sidemål (NOR1415).

Videregående skole:


23.10.2015

Sensurmøte videregående 4. januar 2016

Møtet begynner kl. 10 og holdes på Ullevaal Stadion, UBC.


09.04.2015

Dronning Sonjas skolepris til din skole året 2015?

Jobber din skole godt med inkludering? Er dere flinke til å praktisere likeverd? Da kan dere være aktuelle vinnere av Dronning Sonjas skolepris i 2015.


31.03.2015

Tilskudd til samisk i grunnopplæringen og studiepermisjon for videreutdanning i samisk.

Det kan gis tilskudd til videreutdanning i samisk språk for videreutdanning innen både grunnskole og videregående skole.


05.03.2015

Videreutdanning av lærere 2015/2016 – status søknader i Oslo og Akershus pr. 16.03.2015

Samlet antall søknader pr. 16.03.2015: 1 348

Søknadsfristen for lærere var 15. mars.


25.02.2014

Trafikalt grunnkurs som en del av valgfaget trafikk

Nå kan skolene tilby trafikalt grunnkurs som en del av valgfaget trafikk på både 9. og 10. årstrinn. Endringene i trafikkopplæringsforskriften som gjør dette mulig trådte i kraft 1. januar 2014.


25.02.2014

Arbeidslivsfag blir et permanent fag fra og med skoleåret 2015/2016

Kunnskapsdepartementet har bestemt at arbeidslivsfaget skal videreføres som et frivillig fag fra og med skoleåret 2015/2016.


24.02.2014

Felles nasjonalt tilsyn 2014 – 2017: Regelverkssamlinger for skoleeiere og skoleledere

I perioden 2014 – 2017 skal det gjennomføres Felles nasjonalt tilsyn med temaet "Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen". I løpet av våren 2014 har Fylkesmannen i Oslo og Akershus invitert alle skoleeiere og skoleledere, både grunnskole og videregående skole, til regionvise regelverkssamlinger. Samlingene vil gi informasjon om tilsynet og gjeldende regelverk i tilknytning til tilsynstemaet.


09.01.2014

Fylkesmannen gratulerer Hurdal med ny felles grunnskole

I går var det offisiell åpning av den nye skolen som også inkluderer kultursenter.


06.11.2013

Nasjonale sentre

Det er 10 nasjonale sentre som på ulike satsingsområder innenfor utdanningsfeltet skal utvikle kvaliteten på opplæringen.


05.09.2013

Tiltak mot mobbing i skolen

Flere nye tiltak er satt inn i kampen mot mobbing det siste året. Kommuner som har skoler med høye mobbetall kan blant annet melde interesse for støtte og oppfølging til Fylkesmannen. 


24.04.2013

Presentasjoner fra informasjonsmøtet 12. april

Vi har nå lagt ut presentasjonene fra informasjonsmøtet.


06.03.2013

Permisjon fra opplæringen

Fylkesmannen mottar stadig flere klager på avslag på søknad om permisjons fra opplæringen.  Økningen skyldes at skoleeiere har strammet inn praksis med å gi elever fri utenom ferie og fridager som ligger fast i skoleruta.


28.02.2013

Konferanser om endringer i kroppsøvingsfaget

Norges idrettshøgskole og Fylkesmannen i Oslo og Akerhus arrangerte fire konferanser om endringer i kroppsøvingsfaget, to for grunnskolen og to for videregående opplæring. Presentasjoner fra samlingene er lagt ut i høyremargen.


30.01.2013

Tilskuddsordninger

Her finnes en oversikt over tilskuddsordningene som Fylkesmannen forvalter i samarbeid med Utdanningsdirektoratet.


Flere nyheter