Nasjonale sentre

Det er 10 nasjonale sentre som på ulike satsingsområder innenfor utdanningsfeltet skal utvikle kvaliteten på opplæringen.

Faglig styring og oppfølging av de nasjonale sentrene er delegert fra Kunnskapsdepartementet til Utdanningsdirektoratet. Vertsinstitusjonene har det administrative ansvaret for sentrene.

Her er en oversikt over sentrene, med lenker til nettstedene deres:

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO), Høgskolen i Oslo
http://nafo.hioa.no/

Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen, Høgskolen i Østfold
http://www.fremmedspraksenteret.no/

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, Universitetet i Nordland
http://www.kunstkultursenteret.no/

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking, Universitetet i Stavanger
http://lesesenteret.uis.no/

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen, NTNU, Trondheim
http://www.matematikksenteret.no/

Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen, Universitetet i Oslo
http://www.naturfagsenteret.no/

Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa, Høgskolen i Volda
http://www.nynorsksenteret.no/

Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking, Høgskolen i Sør-Trøndelag
http://www.skrivesenteret.no/

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning, Universitetet i Stavanger
http://laringsmiljosenteret.uis.no/

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet, Høgskolen i Bergen
(nettstedet er ikke åpnet ennå)