Hjemmearbeidsdager i faget Mat og helse er ikke tillatt

Utdanningsdirektoratet har støttet Fylkesmannen i Sør-Trøndelags vurdering av såkalte "hjemmearbeidsdager" som flere skoler i Trondheim kommune har praktisert.

Fylkesmannen hadde i sin veiledning overfor Trondheim kommune pekt på at opplæring i elevens hjem bryter med viktige elevrettigheter, blant annet i forhold til underveisvurdering og trygghet under opplæring.