Gudstjenester i skoletiden

Utdanningsdirektoratet har i brev av 09.11.2009 presisert på hvilket grunnlag skolene kan arrangere eller delta på gudstjenester og gitt råd for gjennomføringen.

Regelverket er uendret fra tidligere år, men siden det hver høst kommer spørsmål om gudstjenester i skoletiden minner vi om dette brevet. Brevet kan leses på Utdanningsdirektoratets nettsider (se lenke til høyre).