Eksamen

Fylkesmannen skal sørge for at gjennomføring av eksamen, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver skjer etter gjeldende retningslinjer og forskrift til opplæringslova.

En stor del av fylkesmannens arbeid med eksamen, nasjonale prøver og elektroniske kartleggingsprøver består i brukerveiledning i prøveadministrasjonssystemet PAS og prøvegjennomføringssystemet PGS. Skoler skal henvende seg til sin skoleeier (kommunen for grunnskoler og fylkeskommunen for videregående skoler), mens sensorer henvender seg direkte til fylkesmannen med slike spørsmål. Spørsmål til fylkesmannen om PAS og PGS skal sendes med e-post til fmoa-pas@fylkesmannen.no .

Skriftlig eksamen

I forbindelse med skriftlig eksamen i grunnskolen, videregående opplæring og grunnskoleopplæring for voksne har Fylkesmannen i Oslo og Akershus blandt annet ansvar for:

 • oppnevning og skolering av sensorer
 • arrangering av fellessensur
 • å hjelpe skoler, skoleeiere og sensorer med bruk av prøveadministrasjonssystemet PAS og prøvegjennomføringssystemet PGS

For grunnskolen og grunnskoleopplæring for voksne oppnevner vi sensorer for matematikk, norsk og engelsk for skoler fra Oslo og Akerhus.

For videregående opplæring er sensuransvaret delt mellom seks fylkesmannsembeter. For noen fag har Fylkesmannen i Oslo og Akershus nasjonalt ansvar, for noen fag har vi ansvar for noen fylker (ofte Oslo, Akershus og Østfold) og for noen fag har vi ikke noe sensuransvar.

Muntlig eksamen

Muntlig eksamen er en lokalt gitt eksamen, som skoleeier har ansvaret for - kommunen for grunnskoler og fylkeskommunen for videregående skoler. For mer informasjon se Utdanningsdirektoratets side om muntlig eksamen.

For godkjente norske skoler i utlandet har Fylkesmannen i Oslo og Akershus samme rolle som skoleeier har for skoler i Norge.

Klager på eksamen

Skriftlig eksamen: For grunnskolen og grunnskoleopplæring for voksne har Fylkesmannen i Oslo og Akerhus nasjonalt ansvar for klagebehandling for norsk hovedmål og norsk for elever med fritak for vurdering i sidemål.

Muntlig eksamen: Fylkesmannen er klageinstans for klager i alle fag fra skoler i Oslo og Akershus.

Videregående opplæring: Fylkesmannen i Oslo og Akershus er ikke klageinstans for noen eksamensklager fra videregående skoler. Oversikt over hvem som er klageinstans for de ulike fag, vil publiseres på Utdanningsdirektoratets nettsider i etterkant av eksamen.

Nasjonale prøver og elektroniske kartleggingsprøver

Vi skal se til at nasjonale prøver og elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomført i Oslo og Akerhus etter gjeldende retningslinjer.


Nyeste artikler om eksamen


 

28.02.2018

Informasjon til sensorer ved skriftlig eksamen 2018

Fylkesmannen oppnevner sensorer til sentralt gitt skriftlig eksamen. På denne siden finner du informasjon til sensorer.


09.10.2017

Dato for fellessensur i videregående opplæring våren 2018

Dato for fellessensur for sentralt gitt eksamen i videregående opplæring er satt til 19. og 20. juni 2018 for vårens eksamen. 

Fellessensur i norsk er lagt til 20. juni og alle andre fag til 19. juni.  

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har sensuransvar for følgende fag våren 2018: 

 • Norsk (hovedmål og sidemål)
 • Engelsk (fellesfag og programfag)
 • Fransk 
 • Gresk
 • Informasjonsteknologi
 • Italiensk
 • Japansk
 • Latin
 • Medie- og informasjonskunnskap
 • Russisk
 • Spansk
 • Teknologi og forskningslære
 • Treningslære
 • Tysk                       

 


22.09.2017

Sensur etter sentralt gitt skriftlig eksamen i videregående høsten 2017

Fylkesmannen i Oslo og Akershus arrangerer sensurmøte på Ullevaal Stadion UBC torsdag 4. januar. Sensuren vil være tilgjengelig for skolene fredag 5. januar.


22.08.2017

Datoer for skriftlig eksamen i grunnskolen 2018

Utdanningsdirektoratet har fastsatt tidsplanen for skriftlig eksamen i grunnskolen 2018:

 • 16. mai - matematikk
 • 25. mai - engelsk
 • 29. mai - norsk hovedmål
 • 30. mai - norsk sidemål

På bakgrunn av dette har Fylkesmannen satt mandag 18. juni som dato for fellessensur i Lillestrøm. 

Til informasjon er sensorskoleringen satt til torsdag 7.juni. 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har i 2018 sensuransvaret for norsk (hovedmål og sidemål), engelsk og matematikk i grunnskolen.


02.03.2017

Sensorskolering for grunnskolen 2017

Fylkesmannen i Oslo og Akershus inviterer til sensorskolering for grunnskolen våren 2017.


01.03.2017

Informasjon til sensorer ved skriftlig eksamen 2017

Fylkesmannen oppnevner sensorer til sentralt gitt skriftlig eksamen. På denne siden finner du informasjon til sensorer.


06.04.2016

Informasjon til sensorer ved skriftlig eksamen 2016

Fylkesmannen oppnevner sensorer til sentralt gitt skriftlig eksamen. På denne siden finner du informasjon til sensorer.


08.07.2016

Klagebehandling 2016 – norskeksamen for grunnskolen

28 % av de som klaget fikk endret sin eksamenskarakter i norsk hovedmål etter klagebehandling i 2016.


27.01.2016

Informasjonsside for det nye eksamenssystemet

Fylkesmannen avholdt et informasjonsmøte om den nye eksamenstjenesten fredag 22. januar. Her presenterte vi den nye løsningen for kommuner og skoler i Oslo og Akershus.  Vi har samlet en del informasjon fra dette møtet og gjort dette tilgjengelig.

Følg lenken under for å komme til vår samleside for informasjon fra samlingen 22. januar. Her finner dere også svar på en del spørsmål som vi fikk på møtet.


23.10.2015

Sensurmøte videregående 4. januar 2016

Møtet begynner kl. 10 og holdes på Ullevaal Stadion, UBC.


Flere nyheter


Kontaktpersoner

Kontakt