Barneverninstitusjoner og opplæringsloven

Barn som bor på barneverninstitusjon har rett til å gå på den nærmeste skolen eller den skolen i nærmiljøet eleven sogner til.

Dette gjelder uavhengig av om barneverninstitusjonen er lokalisert i eller utenfor elevens hjemkommune. Det er lagt avgjørende vekt på at elever fra barneverninstitusjoner får gjennomføre en mest mulig normal skolegang.

Det er fylkeskommunen der institusjonen ligger som har ansvaret for å oppfylle retten til grunnskoleopplæring, spesialpedagogisk hjelp og videregående opplæring. Dette følger av opplæringsloven § 13-2.