Seminar om å bo tett, men godt

Det er mulig å skape livskvalitet i kompakt byutvikling, men hva kan kommunene gjøre? Det var tema på et miniseminar som samlet rundt 50 planleggere fra 15 kommuner forrige uke.

Arrangører av seminaret var Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Akershus fylkeskommune, som jobber sammen for å gi kommunene gode verktøy i arbeidet med å sikre kvalitet i urbane bomiljøer.

Førpremiere
Et viktig tema på seminaret var deling av erfaringer og kunnskap fra arbeidet med en eksempelsamling om livskraftige urbane bomiljø. Samlingen skal gi kommunene konkrete eksempler på hvordan de kan skape livskvalitet når de utvikler kompakte byer. Tina KM Sinclair, arkitekt og planlegger i arkitektgruppen CUBUS A/S, holdt innlegg om kommunenes handlingsrom og virkemidler for å fremme god kvalitet i boligprosjekter i dagens planleggingskontekst. I tillegg fikk deltakerne av seminaret en smakebit fra eksempelsamlingen, som skal ferdigstilles i slutten av desember.

Erfaringsdeling og 15 råd
Seminaret ble avsluttet med erfaringsdeling. Kommunenes egen praksis med å fremme   livskraftige urbane bomiljø ble diskutert i grupper, og oppsummert i 15 råd. Å utvikle og forankre en visjon for byen, samt tydelige forventninger til bomiljø ble nevnt som viktige faktorer for å fremme godt bomiljø i boligprosjekter. Også utvikling av gode verktøy for medvirkning med bredere deltakelse ble pekt på av kommunenes representanter som et viktig råd for å fremme livskraftige bomiljø.

Bakgrunn for prosjektet 
Vår region står foran en sterk befolknings- og byvekst. Dette stiller oss overfor betydelige   planmessige utfordringer. Prioriterte vekstområder skal utvikles med bykvalitet. Hva betyr det, og hva betyr det for bomiljøet? Er det motsetning mellom høy utnyttelse og bokvalitet? På hvilken måte kan bomiljø ivaretas i planlegging og gjennomføring? Dette er bakgrunnen for at Akershus fylkeskommune og Fylkesmannen i Oslo og Akershus samarbeider om et prosjekt om livskraftige urbane bomiljø.

Livskraftige urbane bomiljø
Prosjektet skal resultere i en samling med eksempler på hvordan man kan sikre livskraftige urbane bomiljø. Eksemplene hentes fra ulike steder i Norge og målet er at eksemplene kan være til inspirasjon for kommunene i Oslo og Akershus når nye urbane bomiljø skal planlegges. Kommunene har vært med å gi innspill til hva en slik rapport bør inneholde, og miniseminaret var en oppfølging og en midtveispresentasjon. Veilederen er planlagt ferdigstilt i slutten av 2015.