Miniseminar om bokvalitet i kompakt byutvikling

Byene vokser og statlige retningslinjer sier at det skal fortettes. Kommunenes planleggere får på dette seminaret innblikk i et prosjekt der målet er å vise hvordan bokvalitet kan sikres i kompakt byutvikling.

Akershus fylkeskommune og Fylkesmannen i Oslo og Akershus inviterer til miniseminar om bokvalitet i kompakt byutvikling torsdag 15. oktober.

Førpremiere

Hovedmålet med seminaret er å dele kunnskap fra arbeidet med en eksempelsamling om livskraftige urbane bomiljø. Deltakerne får også en førpremiere på tre av eksemplene i samlingen, samt noen konklusjoner. I tillegg vil Tina Sinclair, arkitekt og planlegger hos arkitektgruppen CUBUS holde et innlegg om kommunens virkemidler og muligheter for å fremme god kvalitet i utvikling av nye boligområder.

Bakgrunn for prosjektet

Vår region står foran en sterk befolknings- og byvekst. Dette stiller oss overfor betydelige planmessige utfordringer. Prioriterte vekstområder skal utvikles med bykvalitet. Hva betyr det, og hva betyr det for bomiljøet? Er det motsetning mellom høy utnytting og bokvalitet? På hvilken måte kan bomiljø ivaretas i planlegging og gjennomføring? Dette er bakgrunnen for at Akershus fylkeskommune og Fylkesmannen i Oslo og Akershus samarbeider om et prosjekt om livskraftige urbane bomiljø.

Livskraftige urbane bomiljø

Prosjektet skal resultere i en samling med eksempler på hvordan man kan sikre livskraftige urbane bomiljø. Eksemplene hentes fra ulike steder i Norge og målet er at eksemplene kan være til inspirasjon for kommunene i Oslo og Akershus når nye urbane bomiljø skal planlegges. Kommunene har vært med å gi innspill til hva en slik rapport bør inneholde, og miniseminaret er en oppfølging og en midtveispresentasjon.

For mer informasjon se program i høyre marg.

Påmelding til miniseminaret skjer via epost: bytett@afk.no Oppgi navn, stillingstittel og kommune

Påmeldingsfrist: Snarest og senest 8. oktober

Tid: 930 - 1230

Sted: Lillestrøm, SAMFUNDET v/ rådhuset. Borgata 2.

Kontaktpersoner