Møte i rovviltnemnda 19. desember

Rovviltnemnda i region 3/Oppland skal ha årets siste møte onsdag 19. desember kl. 12.30 - 15.30 på Statens Hus.

Saksliste:

Åpen post kl. 12.30 – 12.45

50/18 Godkjenning av innkalling og saksliste

51/18 Godkjenning av referat fra møte 26. oktober 2018

52/18 Orienteringer -  rovvilterstatninger 2018, status lisensfelling, korrespondanse og FKT/økonomi

53/18  Seminar 16. januar 2019 og årsplan 2019  

54/18 Eventuelt

Rovviltnemnda i region 2/Oppland planlegger også åpent seminar 16. januar 2019 på Statens Hus. Se program her.

Korrespondanse rovviltnemnda region 3/Oppland 26. oktober - 19. desember 2018, sak 52/18

 

Dato

Fra

Til

Tema

Til orientering

Utført/besvart

Til oppfølging

1

26.10.18

Rovviltnemnda i region 3

Klima- og miljødepartementet

Samordningsoppdraget for jerv i Sør-Norge

 

x

 

2

30.10.18

KLD

Adresseliste

Midlertidig videreføring av prøveordninger for lisensfelling av jerv

x

 

 

3

30.10.18

Faglag i Oppland – OBL, OBS og OSG

Rovviltregionen i region 3

Gauper i Gran

x

 

 

4

12.11.18

Lokalt prosjekt Sør-Aurdal

Rovviltnemnda i region 3

Rapport med bruk av radiobjeller på lam i Sør-Aurdal 2018

x

 

 

5

26.11.18

Lokalt prosjekt Hadeland

Rovviltnemnda i region 3

Prosjektrapport – «Effektivisering av samarbeid mellom kadaversøkende og rovdyrsporende ekvipasjer med vekt på å redusere tid for igangsetting av søk»

x

 

 

6

26.11.18

Rovviltnemnda i region 3

Adresseliste

Invitasjon til åpent seminar om rovvilt og beitenæring i Oppland – 16. januar 2019

 

 

x

7

30.11.18

Lokalt prosjekt Fron vest

Rovviltnemnda i region 3

Prosjekt Fron Vest 2018-2019 -delrapport for 2018

x

 

 

8

10.12.18

Rovviltnemnda i region 2-Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

Adresseliste

Vedtak om kvotefordeling og vilkår for jakt på gaupe i rovviltregion 2 i 2019

x