Status kvotejakt og lisensfelling 2017/18

Status for kvotejakt og lisensfelling på fredet rovvilt i region 3/Oppland sesongen 2017-2018.

Fellingsperioder:

Bjørn 21. august 2017 - 15. oktober 2017
Jerv 10. september 2017 - 15. februar 2018
Gaupe 1. februar 2018 - 31. mars 2018
Ulv 1. oktober 2017 - 31. mars 2018

 

Status felt rovvilt:

Art Kjønn Alder Vekt Kommune Jaktform Jaktområde Dato
Ulv Tispe Voksen 34,4kg Østre Toten Skadefelling - 7/8-17
               
Jerv Hann Voksen 15,5kg Øyer Lisensfelling B 18/10-17
Jerv Hann Voksen 13 kg Lesja  Lisensfelling A 30/1-18
Jerv Hunn Voksen 10,1kg Lesja Lisensfelling A 1/2-18
Jerv Hann Voksen 13,8kg Dovre Lisensfelling A 4/2-18
Jerv Hann Voksen 13,7kg Nord - Fron Skadefelling SNO B 5/2-18
               
Gaupe Hunn Voksen 17 kg Lillehammer Kvotejakt 1B 1/2-18
Gaupe Hann Voksen 19,5kg Søndre - Land Kvotejakt 2B 1/2-18
Gaupe Hann Voksen 22 kg Sør-Aurdal Kvotejakt 2A 4/2-18
Gaupe Hann Ung 11 kg Lom Kvotejakt 1A 7/2-18
Gaupe Hunn Voksen 14,8kg Nordre Land Kvotejakt 2A 21/2-18
Gaupe Hann Ung 12 kg Skjåk Kvotejakt 1A 21/2-18
Gaupe Hann Voksen 17,2kg  Sør-Fron Kvotejakt 1B 25/2-18

Rovdyr felt på skadefelling etter vedtak av lisensfellings- og kvotejakts- kvoter er gjort blir belastet kvotene.

Kvotetelefon: 90 15 40 84

Vakttelefon felt/påskutt rovvilt:
97 73 72 23