750.000 ekstra til skogsvegene i Oppland

Oppland er tildelt 750.000 kr i ekstra tilskuddsmidler til skogsvegene i 2017. Til sammen har Fylkesmannen i Oppland fått overført 11,25 millioner kroner til skogsvegbygging og drift med taubane for 2017.  

Det er landbruksdirektoratet som har fordelt en restpott på 12 millioner kroner til fylkene. Hedmark ble tildelt 2 millioner kroner slik at Innlandet fikk 23% av årets ekstratildeling.

Oppland og Hedmark ligger på landstoppen i investeringer i skogsbilveg med til sammen 30 millioner kroner investert i hvert fylke i nybygg og ombygging i 2016, slik figuren under viser:

 

Kontaktpersoner