Invitasjon til fagdag kvalifiseringsprogrammet

Dato:
16. oktober 09:30 - 15:30
Sted:
Scandic Hamar
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Oppland og Fylkesmannen i Hedmark
Målgruppe:
Ansatte og ledere ved Nav-kontor i Oppland og Hedmark
Påmeldingsfrist:
07.09.2018 23:59:00

Velkommen til fagdag sammen med kollegaer fra Nav-kontor i Oppland og Hedmark

Hovedtema for denne samlingen vil være brukermedvirkning i kvalifiseringsprogrammet. Vi er glade for at Elisabeth Brodtkorb har sagt ja til å delta. Hun har i sitt arbeid forsket på medvirkning i kvalifiseringsprogrammet. Når det gjelder nærmere informasjon om dagen, vises det til vedlagte program og påmeldingslink!

Kostnad: Fagdagen er gratis, men reiseutgifter må dekkes av den enkelte. Dersom du er påmeldt, men ikke møter opp, vil arbeidsgiver bli fakturert med faktiske kostnader. Vi ber derfor om fakturadressen i påmeldingsskjemaet.

Påmeldingsfrist: 7. september 2018. https://www.fylkesmannen.no/nb/Hedmark/Kurs-og-konferanser/Fagsamling-Kvalifiseringsprogrammet/

Vel møtt til fagdag!

 

Dato:
16. oktober 09:30 - 15:30
Sted:
Scandic Hamar
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Oppland og Fylkesmannen i Hedmark
Målgruppe:
Ansatte og ledere ved Nav-kontor i Oppland og Hedmark
Påmeldingsfrist:
07.09.2018 23:59:00

Kontaktpersoner