Beiteseminaret 2018 - Ny teknologi i beitenæringa

Dato:
24. oktober 10:00 - 15:00
Sted:
Honne konferansesenter, Biri
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Oppland
Målgruppe:
Kommuner, beitelag, organisasjoner i landbruket
Påmeldingsfrist:
16.10.2018 23:59:00

Fylkesmannen i Oppland inviterer også i år til beiteseminar for kommuner, beitelag og andre organisasjoner i landbruket. Hovedtema er "ny teknologi i beitenæringa" sett fra forskjellige perspektiver, dvs. fra beitebrukernes, gründerens, forvaltningens og forskerens ståsted. 

Program for seminaret

09.30-10.00

Ankomst, kaffe/te + frukt og nøtter

10.00-10.05

Velkommen til seminaret v/ Fylkesmannen i Oppland

10.05-10.45

Beitebrukernes perspektiv v/ Pål S. Kjorstad, Oppland radiobjøllelag:

Hvilke tekniske løsninger er tilgjengelige i dag og hvordan kan de brukes

10.45-11.30

Gründerens perspektiv v/ Marit Mjøen Solem, «Findmysheep»:

Hva skal til for å utvikle «beiteteknologi» tilpasset brukernes behov og økonomi

11.30-12.15

Lunsj

12.15-13.00

Kommunens perspektiv v/ Eldri Siem, Nord-Fron kommune og Gunhild Bergene, Sør-Aurdal kommune:

Erfaringer fra to prosjekter med utprøving av radiobjeller for lam

  • Elektronisk overvåking og bruk av kadaversøkekvipasjer i Fron vestside
  • Bruk av radiobjeller på lam

13.10-14.00

Forskerperspektivet v/ Hanne Sickel, NIBIO:

Bruk av GPS-teknolog i kartlegging av dyras bruk av forskjellige vegetasjonstyper på utmarksbeite og beitingas betydning for nøkkelbiotoper og spredning av arter (forskningsprosjekt med feltarbeid i Etnedal)

14.00-14.15

Kaffe og kake

14.15-14.35

Forvaltningens perspektiv v/ Stig Horsberg/Sidsel Røhnebæk, Fylkesmannen i Oppland

Ny teknologi i beitenæringa – hvilke muligheter gir det for forvaltning av utmarkas beiteressurser og kulturlandskap?

14.35-14.55

Bjørn Egil Flø, NIBIO:

Mot ei framtid for utmarksbeitet – forskningsprosjektet Futgraze. Om regler, normer og samarbeid i utmarkas beiteområder.

14.55-15.00

Avrunding og vel hjem v/ Fylkesmannen i Oppland

OBS! Påmeldingsfristen har gått ut. Hvis du ønsker å etteranmelde deg, ta kontakt med Sidsel Røhnebæk: fmopsro@fylkesmannen.no / 61 26 61 54.

Påmelding ved bruk av skjemaet nedenfor innen 16. oktober. Deltakeravgift på 550 kroner inkluderer lunsj og kaffepauser. Faktura for innbetaling sendes fra Fylkesmannen i Oppland til den adressen som er oppgitt ved påmelding. Ved eventuelt forfall som ikke er meldt til Fylkesmannen seinest 19. oktober, må en regne med å betale deltakeravgiften.

Dato:
24. oktober 10:00 - 15:00
Sted:
Honne konferansesenter, Biri
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Oppland
Målgruppe:
Kommuner, beitelag, organisasjoner i landbruket
Påmeldingsfrist:
16.10.2018 23:59:00