Hvordan bedre miljøtilstanden i vassdrag med tekniske inngrep?

Dato:
6. april 10:00 - 17:00
Sted:
Auditoriet Statens Vegvesen, Lillehammer
Ansvarlig:
Vassdragsforbundet for Mjøsa
Målgruppe:
Personer som arbeider med inngrep/tiltak i vassdrag
Påmeldingsfrist:
23.03.2018 07:59:00

Vassdragsforbundet for Mjøsa arrangerer i samarbeid med fylkeskommune, FNF-Oppland og Fylkesmannen et seminar i restaurering av vassdrag fredag 6. april 2018.

Målet med seminaret er å gi deltagerne praktisk innføring i ulike tiltak for å bedre forholdene i vassdrag som er preget av ulike former for tekniske inngrep, samt hvordan flomsikring og andre inngrep i vassdrag kan gjennomføres på en mest mulig miljøvennlig måte. Målgruppen er ansatte som arbeider med inngrep/tiltak i vassdrag i kommuner i Oppland, vannområder, fylkeskommune og statlige etater, samt for interesserte i frivillige organisasjoner som engasjerer seg i vannforvaltning.

Vi har fått Ulrich Pulg fra UNI Research Miljø som den mest sentrale foredragsholderen på seminaret. Pulg er en av landets fremste eksperter på fysisk restaurering av vassdrag, og han er hovedforfatter av boka "Tiltakshåndbok for bedre fysisk vassdragsmiljø".

Programmet ser du her

Seminaret finner sted i auditoriet i lokalene til Statens vegvesen fredag 6. april 2018 fra kl. 10.00 – 17.00. Bruk hovedinngangen til Statens vegvesen, og registrer deg i resepsjonen.

Påmelding gjør du i skjemaet under, og frist er mandag 12. mars 2018.

Dato:
6. april 10:00 - 17:00
Sted:
Auditoriet Statens Vegvesen, Lillehammer
Ansvarlig:
Vassdragsforbundet for Mjøsa
Målgruppe:
Personer som arbeider med inngrep/tiltak i vassdrag
Påmeldingsfrist:
23.03.2018 07:59:00