Personvern

Fylkesmannen.no er en portal for alle landets fylkesmenn, med underliggende nettsider for hvert enkelt fylkesmannsembete. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har det redaksjonelle ansvaret for portalens framside og for kjernetekster som er felles for hele landet. Alle fylkesmennene har egne redaksjoner med et selvstendig ansvar for sine lokale sider på Fylkesmannen.no. Personvernerklæringen handler om hvordan vi samler inn og bruker informasjon om besøkende på Fylkesmannen.no.

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes i behandlingen av personopplysninger. Fylkesmannen som institusjon er administrativt underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). KMD er også behandlingsansvarlig for Fylkesmannen.no. Det vil si at KMD er ansvarlig for datasikkerheten i løsningen, og skal sikre at alle data blir behandlet på en sikker måte med hensyn til integritetsvern (konfidensialitet), dokumentintegritet og rett identitet. Behandlingsansvarlig er dessuten ansvarlig for at data er tilgjengelige for de som har rett til innsyn. KMD skal også sikre at det foreligger dokumentasjon som viser at oppgavene blir utført i samsvar med personopplysningsloven og regler gitt i henhold til loven (internkontroll).

Databehandler er den som behandler data på vegne av den behandlingsansvarlige. Det enkelte fylkesmannsembetet er definert som databehandler. Fylkesmannen innhenter personopplysningene vi trenger for å kunne utføre oppgavene og tjenestene våre. Behandling av personopplysninger skjer i henhold til gjeldende lov og forskrift. Du blir varslet dersom vi henter inn opplysninger om deg, med mindre innsamlingen av opplysninger er lovpålagt, varsling er umulig eller svært vanskelig, eller er det er opplagt at du kjenner til opplysningene som varselet skal inneholde.

Innhold

Du har rett til å få informasjon om opplysningene vi har om deg, og om hvordan vi behandler opplysningene. Om du ønsker mer informasjon om hvordan Fylkesmannen behandler personopplysninger, kan du ta kontakt på e-postadressen: trippelnett@fylkesmannen.no

Nettstatistikk

Fylkesmannen ønsker at du som bruker nettsidene våre skal finne det du er ute etter raskest mulig. For å lage og vedlikeholde et brukerrettet nettsted er vi avhengige av å kunne analysere brukermønster. Vi samler derfor inn anonymiserte opplysninger om besøkende på Fylkesmannen.no. Med anonymiserte menes at vi ikke kan spore opplysningene tilbake til den enkelte bruker. Hensikten er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempel på hva statistikken gir svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer og hvilke nettlesere som blir brukt. Opplysningene blir behandlet i aggregert form, det vil si at alle data blir slått sammen til en gruppe og blir ikke behandlet individuelt. I tillegg blir opplysningene anonymisert. Informasjonen kan ikke spores tilbake til den enkelte bruker. Hvis du ikke ønsker å bidra til analyse av bruken av nettsidene våre, kan du reservere deg mot det.

Nyhetsvarsling

Du kan abonnere på nyheter fra fylkesmennenes nettsider. Når du registrerer deg som abonnent, samtykker du til å motta nyhetsvarsling på e-post. Opplysningene som er registrert hos oss blir kun benyttet til e-postvarsling, og det er kun administratorer internt i vår organisasjon som har tilgang til opplysningene. E-postutsendingen blir håndtert av systemet EPiServer, og tjenesten lagrer trafikkinformasjon om e-postutsendingen i 14 dager for å kunne ivareta sporbarhet og eventuell feilretting. Selve innholdet i e-postene blir ikke lagret. Dersom du melder deg av e-postvarslingen, blir e-postadressen din slettet fra våre systemer.

Informasjon lagret i elektroniske skjema

Fylkesmannen bruker elektroniske skjema for å forenkle og effektivisere offentlig forvaltning. Når du fyller ut elektroniske skjema på Fylkesmannen.no, vil informasjonen du gir fra deg, bare bli sendt til den eller de offentlige virksomhetene som trenger informasjonen til sin saksbehandling.

Når du melder deg på kurs og arrangementer ber vi deg registrere navn, organisasjon, adresse, e-post, jobbtelefon, stilling og fakturareferanse. Opplysningene blir lagret internt i våre system, er kun tilgjengelig for administratorer internt i vår organisasjon og blir ikke delt med andre. Navn og organisasjonstilhørighet for påmeldte kursdeltakere blir kun vist i deltakerlister på nett dersom du ved påmelding aktivt samtykker til dette.

Informasjonskapsler (cookies) og automatisk lagring av informasjon

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du åpner en nettside. Fylkesmannen.no bruker informasjonskapsler til å forbedre brukeropplevelsen din og til å samle inn statistikk. Bruken av informasjonskapsler utgjør ingen sikkerhetsrisiko for deg. Ingen av opplysningene vi får inn via informasjonskapsler, blir brukt til å identifisere deg personlig. Du kan avstå fra å samtykke til at vi lagrer og behandler informasjonskapslene, men det kan føre til at tjenestene på nettsiden ikke fungerer optimalt for deg. 

nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren din for å godta eller avvise informasjonskapsler.

Vi bruker disse informasjonskapslene på Fylkesmannen.no:

  • ASP.NET., ASPXANONYMOUS og AsP.NET er nødvendige for at nettsiden skal fungere. Kapslene blir automatisk generert når siden lastes, og slettes når du lukker nettleseren.
  • EPiDPCKEY, . EPiServerLogin, __epiXSRF og ArticleViewPort er informasjonskapsler som brukes hvis du logger deg på publiseringsløsningen EpiServer som bruker. Informasjonskapslene blir slettet når du lukker nettleseren. Informasjonskapslen editlanguagebranch husker hvilket språk du har valgt i editoren når du er innlogget som EPiServer-bruker, og denne blir slettet etter to år.
  • Google analytics bruker informasjonskapslene _ga, _gid og _gat for å hente anonymisert besøksstatistikk på nettstedet. Disse blir slettet etter henholdsvis to år, 24 timer og 1 minutt.
  • Noen sider henter innholdselementer fra Facebook gjennom iFrame. Reg_ext_ref, reg_fb_gate og reg_fb_ref brukes for å spore browsere som ikke er logget inn i Facebook, og gir Facebook informasjon om hvor nye brukere kommer fra. Informasjonskapselen blir slettet når du lukker nettleseren. Datr er en sikkerhetsrelatert informasjonskapsel som identifiserer browseren uavhengig av bruker, og blir slettet etter to år. Fr og sb brukes av Facebook for å kunne gi relevant reklame, og blir slettet etter henholdsvis tre måneder og ett år. Staticxx.facebook.com blir kun brukt for statisk innhold. IDE blir brukt for å holde styr på annonsering på enheten der informasjonskapselen er installert.
  • Leseweb er et verktøy for opplesing av tekst på nettsiden. B100Serverpoolcookie er en informasjonskapsel knyttet til talesyntese (opplesing av tekst på nettsiden) og er en unik identifikator som blir slettet når du lukker nettleseren. Kapslene som styrer synlig/skjult kontroll for leseweb og innstilling av hastighet m.m. blir kun generert når man starter leseweb. Disse blir ikke slettet.
  • Cloudfare brukes for å overstyre sikkerhetsbegrensninger basert på IP-adressen den besøkende kommer fram. Denne samsvarer ikke med brukerID, og inneholder ikke personlig identifiserbar informasjon.

Andre informasjonskapsler kan forekomme på sider som henter innholdselementer fra andre nettsteder gjennom iFrame m.m.