Veileder om bruk av kommunale karantene- og innreiseregler

Kommuner som beslutter å innføre slike regler må unngå å ramme lokal verdiskapning og viktige samfunnsfunksjoner. Den nye veilederen er førende for Fylkesmannens lovligkontroll av vedtak.

Regjeringen mener det ikke er behov for at kommunene innfører egne karanteneregler i tillegg til gjeldende nasjonale regler. Kommuner som likevel velger å lage egne regler får i veilederen en tydelig forklaring på hva smittevernloven gir kommunene adgang til å regulere.

Veilederen viser hvordan lokale regler om karantene og innreise bør utformes. Det bør blant annet gis unntak for kritiske samfunnsfunksjoner og pendlere for å kunne holde hjulene i gang i samfunnet. Heller ikke barn som har delt bosted i ulike kommuner bør rammes av kommunale karantene- og innreiseregler.

Det er dessuten nødvendig at kommunene har god dialog lokalt med alle berørte parter. For eksempel bør kommuner innenfor samme bo- og arbeidsmarkedsregion sikre like regler.

Den nye veilederen er et viktig dokument også for fylkesmennene. Veilederen legges til grunn når Fylkesmannen skal utføre lovligkontroll av et kommunalt vedtak om karantene- eller innreiseregler.

Les veileder til kommunene om lokale karanteneregler eller innreiserestriksjoner i forbindelse med utbruddet av Covid-19.