Styrker barnas stemme i hele landet

Statens helsetilsyn har bevilget 760 000 kroner til verktøyet som har som mål å styrke brukerinvolvering i tilsyn. Fra venstre Hanne Knudsen, Statens helsetilsyn og Marita Ugseth, Fylkesmannen i Trøndelag.
Statens helsetilsyn har bevilget 760 000 kroner til verktøyet som har som mål å styrke brukerinvolvering i tilsyn. Fra venstre Hanne Knudsen, Statens helsetilsyn og Marita Ugseth, Fylkesmannen i Trøndelag.

Fylkesmannen i Trøndelag har utviklet et samtaleverktøy for barn og unge i barnevernsinstitusjoner. HER BOR har blitt så godt mottatt at det nå tas i bruk i hele landet. Verktøyet styrker barnets stemme og rettssikkerhet.

Hvordan få til en god samtale med barn og unge som er i barnevernsinstitusjon? Det var utfordringen Marita Ugseth og hennes kolleger hos Fylkesmannen i Trøndelag kjente på da de var på tilsynsbesøk hos barn som bor i barnevernsinstitusjon. Svaret på spørsmålet viste seg å være enkelt. En smarttelefon og en app løsnet snakketøyet ikke bare hos de minste, men også hos unge, som bor i barneverninstitusjon. Slik ble ideen til samtaleverktøyet HER BOR til.

Styrker barns medvirkning

Fra januar 2019 har samtaleverktøyet HER BOR blitt tatt i bruk under tilsyn med barnevernsinstitusjoner i Trøndelag. Hensikten er at barna lettere skal kunne formidle hvordan de har det - der de bor akkurat nå. 

– Nå deler barna fra egen hverdag og hvordan de opplever å ha det der de bor, forteller Marita Ugseth fagkoordinator barnevern hos Fylkesmannen i Trøndelag. Det er spesielt viktig for oss at vi ser at barnets stemme er blitt styrket i våre tilsyn og dermed rettssikkerheten til de som bor i barnevernsinstitusjon, sier hun. 

Deler gode erfaringer


Såpass gode er erfaringene fra Trøndelag at nå rulles HER BOR ut til alle landets fylkesmannsembeter. Statens helsetilsyn har tildelt prosjektet ekstra midler for å arrangere en opplæringsdag og innkjøp av nettbrett.


- Vi vil berømme Fylkesmannen i Trøndelag som har vært nytenkende og kreative. Det kan være vanskelig å snakke med små barn på tilsyn i barnevernsinstitusjoner, samtidig er det veldig viktig at Fylkesmannen får snakket med dem, derfor har vi ønsket å støtte prosjektet, sier Hanne Knudsen, fagsjef i Statens helsetilsyn.

 

Statens helsetilsyn har bevilget penger til innkjøp av nettbrett og en opplæringsdag for alle fylkesmennsembetene. Tilbakemeldingene fra onsdagens samling har vært gode.

Statens helsetilsyn har bevilget penger til innkjøp av nettbrett og en opplæringsdag for alle fylkesmennsembetene. Tilbakemeldingene fra onsdagens samling har vært gode.

Selve samtaleverktøyet, som er en app, er utviklet av trondheimsselskapet ablemagic. Et selskap som har erfaring med bl.a. spillutvikling og samarbeider blant annet med NTNU. For Fylkesmannen i Trøndelag har det også vært viktig å involvere barn og unge med barnevernserfaring under utviklingen av applikasjonen. Derfor har barnevernsproffene fra Forandringsfabrikken vært med under hele prosessen.


Bakgrunn


Fylkesmannen gjennomfører tilsyn på barnevernområdet. Blant annet skal vi føre tilsyn med barnevernsinstitusjoner og undersøke om institusjonen gir barn og unge forsvarlig omsorg. Samtaleverktøy HER BOR skal brukes når vi er på tilsyn på barneverninstitusjoner og snakker med barn og unge under 12 år. Målet med det digitale samtaleverktøyet er å styrke barnas stemme og involvering. 

Nytenking for problemløsning: Statens helsetilsyn, ablemagic og Fylkesmannen i Trøndelag, har vært med på å løse problemet med å få barn og unge involvert under tilsyn i barnevernsinstitusjoner. Fra venstre: Hanne Knutsen, Nina Fjelnsett, Marita Ugseth og Marte Rye Bårdsen.

Nytenking for problemløsning: Statens helsetilsyn, ablemagic og Fylkesmannen i Trøndelag, har vært med på å løse problemet med å få barn og unge involvert under tilsyn i barnevernsinstitusjoner. Fra venstre: Hanne Knutsen, Nina Fjelnsett, Marita Ugseth og Marte Rye Bårdsen.