Boligsosial lederkonferanse 2018

Det er over 100 000 fattige barn i Norge, og antallet øker. Kommuner, fylkesmenn og fylkeskommuner inviteres til konferanse 25. oktober om bosetting og bomiljø for barnefamilier med lav inntekt.  

Husbanken er prosjektansvarlig for konferansen som arrangeres av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS og Husbanken i fellesskap. 

Noen barn bor dårlig - er det så farlig, da? arrangeres 25. oktober 2018 og stedet er Vika kino i Oslo. Målgruppe for den boligsosiale lederkonferansen er kommuner, fylkesmenn og fylkeskommuner. Bruk lenken ovenfor til å melde deg på. Påmeldingsfristen er 18. oktober 2018.