Tilskudd til klimaskogplanting

Rutiner for behandling av søknader om planting av klimaskog er nå samlet i en egen håndbok.

Ved planting av klimaskog vil alle grunneiers utgifter dekkes fullt ut. Dette gjelder både krattrydding, eventuell markberedning, plantekjøp, utplanting med mer. Forutsetningen for at tilskudd kan gis er at arealet oppfyller de miljøkriterier som er satt i prosjektet. Videre er det også et krav til at plantefeltet tinglyses på eiendommen.

Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet har nå utarbeidet en håndbok som viser hva som må gjøres i søkeprosessen.

Håndboken gir informasjon til grunneier og kommunal saksbehandler for hvordan dere går frem for å søke tilskudd til planting.

Du finner håndboken under dokumenter til høyre sammen med aktuelle skjemaer.

I tillegg har Fylkesmannen utarbeidet en kartløsning der du kan følge med på hvilke felt som foreslås til planting, hvilke som får tilskudd og hvilke som plantes. Kartløsningen finner du her: Klimaskogkart