Kom med forslag på kandidater til Kulturlandskapsprisen 2019

Engan i Sørfold, del av det utvalgte kulturlandskapet Engan/Ørnes-Kjelvik
Engan i Sørfold, del av det utvalgte kulturlandskapet Engan/Ørnes-Kjelvik (Foto: Arne Farup)

Vi inviterer til felles dugnad for å få fram kandidater til Kulturlandskapsprisen i Nordland 2019. Send gjerne inn forslag allerede nå. Siste frist for innmelding av kandidater er 1. oktober 2019.

Landbruksforum ønsker i 2019 å prioritere gårdbrukere som gjør en ekstraordinær innsats som forvaltere av lokale miljø- og kulturlandskapsverdier gjennom sin daglige drift. Prisen kan også deles ut til organisasjoner som bygdelag eller grunneierlag som gjør en innsats for å opprettholde og videreutvikle kulturlandskapet.

Kriterier for hvem som kan motta prisen er beskrevet i retningslinjene som ligger under dokumenter til høyre på denne siden.

Vi ønsker at dere bruker skjema "Nominasjonsskjema". Husk å gi en god begrunnelse og legg gjerne ved bilder og kart over området.