Tilsyn med spesialundervisning - Vestvågøy

I dette tilsynet ser vi på hvordan kommunen med skolene Leknes og Svarholt følger opp spesialundervisningen som beskrevet i opplæringsloven kapittel 5.

Tilsynet er delt inn i tre undertema: utarbeide sakkyndige vurderinger, fatte vedtak om spesialundervisning, samt planlegge, gjennomføre og følge opp spesialundervisningen.

Dato:
26. januar 2018 - 7. september 2018
Sted:
Leknes og Svarholt skoler, Vestvågøy
Ansvarlig:
Oppvekst- og utdanningsavdelinga
Målgruppe:
Skoleeier og skoler