Tilsyn med spesialpedagogisk hjelp i barnehage - Vestvågøy

Tema for tilsynet er barnehagemyndighetens ansvar for spesialpedagogisk hjelp til barn under opplæringspliktig alder.

Formålet med tilsynet er å kontrollere om Vestvågøy kommune som barnehagemyndighet følger regelverket i barnehageloven kapittel VA.

Dato:
26. januar 2018 - 7. september 2018
Sted:
Vestvågøy kommune
Ansvarlig:
Oppvekst- og utdanningsavdelinga
Målgruppe:
Barnehagemyndigheten