Tilsyn med Mowi Norway AS

Motiv fra tidligere tilsyn ved en av Mowi Norway AS sine matfisklokaliteter. Istervika i Brønnøy ble besøkt som del av en nasjonal aksjon i 2017.
Motiv fra tidligere tilsyn ved en av Mowi Norway AS sine matfisklokaliteter. Istervika i Brønnøy ble besøkt som del av en nasjonal aksjon i 2017. (Foto: Torgeir Fahle / Fylkesmannen i Nordland)

Fylkesmannens Miljøvernavdeling vil gjennomføre en revisjon av internkontrollsystemet til Mowi Norway AS. Dette tilsynet gjør vi som en rutinemessig oppfølging av oppdrettsselskapet.

Revisjonen med Mowi Norway AS gjennomfører vi som en del av Fylkesmannens risikobaserte tilsyn for i år. Vi vil her legge særlig vekt på følgende tema:

  • Målsetninger for helse, miljø og sikkerhet (HMS)
  • Organiseringen av HMS-arbeidet, herunder opplæring
  • Kartlegginger og risikovurderinger
  • Rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge avvik
  • Oppfølging av krav som er gitt i medhold av forurensningsloven

Tilsynet omfatter granskning av dokumenter og intervju av relevante personer. I tillegg gjennomfører vi befaring på utvalgte oppdrettslokaliteter, denne gangen i Gildeskål og Sørfold. Mowi er det største oppdrettsselskapet i Norge med virksomhet langs hele norskekysten. Revisjonen vil være rettet inn mot den delen av produksjonen som tilhører region nord.

Legg til i egen kalender
Dato:
6. mai 2019 - 6. juni 2019
Sted:
Gildeskål og Sørfold
Ansvarlig:
Miljøvernavdelinga
Målgruppe:
Akvakultur