Tilsyn med IRIS Salten IKS

Forrige revisjon hos IRIS Salten IKS ble gjennomført i 2013, her vist med et motiv fra mottaket på Vikan
Forrige revisjon hos IRIS Salten IKS ble gjennomført i 2013, her vist med et motiv fra mottaket på Vikan

Fylkesmannens Miljøvernavdeling vil gjennomføre en revisjon av internkontrollsystemet til IRIS Salten IKS. Dette tilsynet gjør vi som en rutinemessig oppfølging av avfallsselskapet.

Revisjonen med IRIS Salten IKS gjennomfører vi som en del av Fylkesmannens risikobaserte tilsyn for i år. Vi vil her legge særlig vekt på følgende tema:

  • Målsetninger for helse, miljø og sikkerhet (HMS)
  • Organiseringen av HMS-arbeidet, herunder opplæring
  • Kartlegginger og risikovurderinger
  • Rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge avvik
  • Oppfølging av krav som er gitt i medhold av forurensningsloven

Tilsynet omfatter granskning av dokumetner og intervju av relevante personer. I tillegg gjennomfører vi befaring på utvalgte avfallsanlegg, denne gangen i Bodø og Meløy.

Legg til i egen kalender
Dato:
11. mars 2019 - 29. mars 2019
Sted:
Bodø og Meløy
Ansvarlig:
Miljøvernavdelinga
Målgruppe:
Avfallsanlegg