Tilsyn med Eidsfjord Sjøfarm AS

Fylkesmannens miljøvernavdeling planlegger tilsyn med Eidsfjord Sjøfarm AS sine akvakulturlokaliteter Trolløya SV, Daljorda og Langholmen N.

Fylkesmannen vil gå gjennom dokumentasjon fra lokalitetene, og skal gjennomføre en inspeksjon av landbase og fôrflåter samt befaring av ett eller flere strandområder i tilknytning til lokalitetene.

Tema for tilsynet vil blant annet være resipientundersøkelser, avvikshåndtering, utslipp, kjemikaliehåndtering, miljømål, avfallshåndtering, miljørisikovurderinger og internkontroll.

Tilsynet er en del av Fylkesmannens rutinemessige oppfølging av akvakulturlokaliteter.

Legg til i egen kalender
Dato:
9. april 2019 - 11. april 2019
Sted:
Sortland og Hadsel
Ansvarlig:
Miljøvernavdelinga
Målgruppe:
Eidsfjord Sjøfarm AS

Kontaktpersoner