Tilsyn Egil Kristoffersen & Sønner AS

Fylkesmannens miljøvernavdeling planlegger tilsyn med Egil Kristoffersen& sønner AS sine akvakulturlokaliteter Uvåg og Mikkelsøya i Bø kommune

Fylkesmannen vil gå gjennom dokumentasjon fra lokalitetene og gjennomføre en inspeksjon av landbase og forflåter ved lokalitetene. 

Tema for tilsynet vil være resipientundersøkelser, miljømål, avvikshåndtering, miljørisikovurderinger, utslipp, kjemikaliebruk, avfallshåndtering og internkontroll.

Tilsynet er en del av Fylkesmannens rutinemessige oppfølging av akvakulturlokaliteter.

Legg til i egen kalender
Dato:
11. april 2019 09:00 - 16:00
Sted:
Guvåg Bø kommune
Ansvarlig:
Miljøvernavdelingen
Målgruppe:
Egil Kristoffersen & sønner AS

Kontaktpersoner