Tilsyn Bodø lufthavn

Fylkesmannen fører tilsyn med utslipp av fly- og baneavisingskjemikalier og kjemikalie- og avfallshåndtering ved flyplassene.

Vi har siden 2013 besøkt de fleste flyplassene i Nordland. Oversikt og rapporter finner du her.

Dato:
14. november 2018 09:00 - 14:00
Sted:
Bodø lufthavn
Ansvarlig:
Miljøvernavdelinga
Målgruppe:
Avinor

Kontaktpersoner