Tilsynsmyndighetenes risikoaksjon

Fylkesmannen har gjennomført 8 tilsynsbesøk samtidig med Arbeidstilsynet, Salten Brann IKS og/eller Det lokale elektrisitetstilsynet. Fellesaksjonen hadde i år fokus på helhetlig risikostyring.

Tilsynet er gjennomført som en del av tilsynsetatenes fellesaksjon for 2018. Aktuelle tema var:

  • Kartlegging av farer og problemer
  • Vurdering av risiko
  • Planer og tiltak
  • Rutiner for å forhindre brudd på regelverket

I Nordland deltok Fylkesmannen på følgende tilsyn:

 

Virksomhet Ansvarlig etat
Retura IRIS AS Arbeidstilsynet
IRIS Salten IKS Arbeidstilsynet
Forretningstrykk AS Arbeidstilsynet
Bodø Dentallaboratorium AS Det lokale elektrisitetstilsynet
Pro Motor Nord AS Fylkesmannen
Rensåsen Dekk & Servicesenter AS Fylkesmannen
Bilpleie Snippen Fylkesmannen
Løvold Industri AS Salten Brann IKS

 

For mer informasjon om hvert enkelt tilsyn vises det til dokumenter i høyre kolonne.