Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Lødingen kommune

Hensikten med tilsynet er å kontrollere hvordan kommunen etterlever bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt, og tilsynet hadde hovedfokus på følgende forskriftsbestemmelser:

  • • Helhetlige ROS-analyse, jf. forskriftens § 2
  • • Kommunens helhetlige og systematiske arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, jf. forskriftens § 3
  • • Overordnet beredskapsplan, jf. forskriftens § 4
  • • Oppdatering/revisjon, jf. forskriftens § 6
  • • Øvelser og opplæring, jf. forskriftens § 7
  • • Evalueringer etter øvelser og uønskede hendelser, jf. forskriftens § 8
  • • Krav om skriftlig dokumentasjon, jf. forskriftens § 9

Dato:
30. august 2018 09:00 - 15:00
Sted:
Lødingen rådhus
Ansvarlig:
KOMBE