Fagavdelingene hos Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige og private virksomheter på ulike områder. Vi kontrollerer at lover og regler blir holdt og at vilkår i utslippstillatelser overholdes.

Planlagte tilsyn vil legges i kalenderen under her når varsel er sendt.

Rapporter fra gjennomførte tilsyn kan du finne i feltet til høyre i hver artikkel. I tillegg finner du alle rapporter etter tilsyn med barnevern-, sosial- og helsetjenestene i Nordland på Helsetilsynets nettside.

Dato Uke Ansvarlig Arrangement Sted
oktober 2019
01. okt 40 Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelingen Tilsyn med Selsøyvik Havbruk AS sin lokalitet Stangholmen i Rødøy kommune Rødøy
10. okt 41 Miljøvernavdelinga Tilsyn med Andøy kommune som forurensningsmyndighet på avløp Andenes
Dato Arrangement
01. okt Tilsyn med Selsøyvik Havbruk AS sin lokalitet Stangholmen i Rødøy kommune
10. okt Tilsyn med Andøy kommune som forurensningsmyndighet på avløp