Tilsyn med Fauske kommune - Vestmyra skole

Felles nasjonalt tilsyn: Skolemiljø og Elevens utbytte av opplæringen

Temaet skolemiljø har flere undertemaer. Vi vil undersøke hvordan skolen arbeider forebyggende, kontinuerlig og systematisk for å fremme et trygt og godt skolemiljø.

Vi undersøker også hvordan skolen arbeider med elevens utbytte av opplæringa: Det gjelder de to temaene Underveisvurdering for å øke elevens læringsutbytte og Underveisvurdering som grunnlag for tidlpasset opplæring.  

Tilsynet vil gjennomføres ved Vestmyra skole.

Dersom koronasituasjonen endrer seg vil tilsynet bli gjennomført digitalt.

Legg til i egen kalender
Dato:
10. november 2020
Sted:
Vestmyra skole, Fauske
Ansvarlig:
Oppvekst og utdanningsavdelinga
Målgruppe:
Skoleeier og skolens ledelse