Tilsynsaksjon branner i avfallsanlegg

I oktober gjennomføres det en landsdekkende tilsynsaksjon med tema "branner i avfallsanlegg". Dette er en felles aksjon mellom Miljødirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Fylkesmannen, og lokale brann- og redningsvesen.

De fleste tilsynene vil gjennomføres av brann- og redningsvesenet. I Nordland vil Fylkesmannen føre tilsyn med 5 avfallsanlegg sammen med det lokale brann- og redningsvesenet på stedet:

  • Søndre Helgeland Miljøverk sitt anlegg i Vefsn
  • Helgeland Avfallsforedling sitt anlegg i Rana
  • Østbø sitt anlegg ved Plassen 5 i Bodø
  • Hålogaland Ressursselskap sitt anlegg på Djupvik i Narvik
  • Lofoten Avfallsselskap sitt anlegg på Haugen i Vestvågøy

Anleggene det gjelder vil få brev med varsel om tilsyn i forkant.

Målsettingen med myndighetenes arbeid er å redusere branner og miljøpåvirkningen av branner i avfallsanlegg gjennom å kontrollere at virksomhetene jobber forsvarlig med forebyggende arbeid for å hindre at branner skjer samt redusere miljøpåvirkningen dersom brannen først oppstår.

Miljødirektoratet og Fylkesmannen fører tilsyn med forurensningsloven og tilhørende forskrifter, mens brann- og redningsvesenet fører tilsyn med kravene i brann- og eksplosjonsvernloven og forskriftene om brannforebygging og håndtering av farlig stoff. Internkontrollforskriften er hjemlet i begge lovene.

Dato:
1. oktober 2020 - 5. november 2020
Sted:
Nordland
Ansvarlig:
Klima- og miljøavdelinga
Målgruppe:
Avfallsanlegg