Tilsyn med Lødingen kommune og PPD for Vesterålen og Lødingen

Temaet for tilsynet er spesialundervisning.  

Temaet spesialundervisning har flere undertemaer. Vi vil undersøke skolens arbeid med elevens utbytte av opplæringa, tilmelding til PPD, PPD sin praksis rundt sakkyndighet og hjelp til skolene, samt spesialundervisning i praksis.  

Tilsynet vil gjennomføres ved Lødingen skole og hos PPD for Vesterålen og Lødingen. Dersom koronasituasjonen endrer seg vil tilsynet bli gjennomført digitalt.

 

Dato:
13. oktober 2020 08:00 - 14. oktober 2020 16:00
Sted:
Lødingen skole og PPD for Vesterålen og Lødingen
Ansvarlig:
Oppvekst- og utdanningsavdelinga
Målgruppe:
Skoleeier, ledelse, ansatte, foresatte og elever

Kontaktpersoner