Tilsyn tidlig innsats - Grane kommune

Tema for tilsynet er Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Tilsynet skulle egentlig være gjennomført i april, men er utsatt på grunn av koronasituasjonen.

Vi fokuserer på underveisvurdering for å vurdere om elevene har tilfredsstillende utbytte av opplæringen, og spesielt tidlig innsats i lesing, skriving og regning.

Legg til i egen kalender
Dato:
1. september 2020 08:00 - 16:00
Sted:
Grane barne- og ungdomsskole
Ansvarlig:
Oppvekst- og utdanningsavdelinga
Målgruppe:
Skoleeier, ledelse, ansatte, foresatte og elever