Revisjon av Rana kommune på avløpsområdet

Mjølanodden avløpsrenseanlegg i Mo i Rana
Mjølanodden avløpsrenseanlegg i Mo i Rana (Foto: Hege Rasmussen / Fylkesmannen i Nordland)

Fylkesmannen vil gjennomføre en systemrevisjon av Rana kommunes arbeid på avløpsområdet. 

Revisjonen er del i vår rutinemessige oppfølging av anlegg der Fylkesmannen er forurensingsmyndighet. Dette omfatter i dette tilfellet avløpsanleggene innenfor Mo i Rana tettbebyggelse - strekninga fra Båsmo til Langnes. 

Rapporten etter systemrevisjonen vil offentliggjøres her når den er klar.

Legg til i egen kalender
Dato:
28. september 2020 11:00 - 30. september 2020 12:00
Sted:
Mo i Rana
Ansvarlig:
Klima- og miljøavdelinga
Målgruppe:
Rana kommunen

Kontaktpersoner