UTSATT: Tilsyn tidlig innsats - Grane kommune

Tema for tilsynet er Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen.

Vi fokuserer på underveisvurdering for å vurdere om elevene har tilfredsstillende utbytte av oppllæringen, og spesielt tidlig innsats i lesing, skriving og regning.

Legg til i egen kalender
Dato:
16. april 2020 - 23:59
Sted:
Grane barne- og ungdomsskole
Ansvarlig:
Oppvekst- og utdanningsavdelinga
Målgruppe:
Skoleeier, ledelse, ansatte, foresatte og elever