Tilsyn med Østbø Fauske - mottak for kasserte kjøretøy og fritidsbåter

Fylkesmannen gjennomførte tilsyn med Østbøs mottak for kasserte kjøretøy og fritidsbåter på Fauske 18.02.20.

Tilsynet var en del av vår rutinemessige oppfølging av bransjer der vi er forurensningsmyndighet. Kopi av varsel om tilsyn og tilsynsrapport kan lastes ned på denne siden.

Dato:
18. februar 2020 - 23:59
Sted:
Fauske
Ansvarlig:
Klima- og miljøavdelingen
Målgruppe:
Østbø Fauske