Tilsyn ved Mørenot AS avd. Øksningan i Herøy kommune

Fylkesmannen varsler tilsyn den 18. september 2019 ved Mørenot AS avd. Øksningan i Herøy kommune.

Fylkesmannen i Nordland skal føre tilsyn med notvaskeanlegg i fylket for å kontrollere at krav i forurensningsloven med tilhørende forskrifter og tillatelser blir etterlevd. Fylkesmannen fører også tilsyn med krav i internkontrollforskriften.

Tema for tilsynet vil være  resipientvurderinger, avvikshåndtering, utslippskontroll, kjemikaliehåndtering, miljømål, avfallshåndtering, miljørisikovurderinger og internkontroll.

Dato:
18. september 2019 - 23:59
Sted:
Herøy
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelingen
Målgruppe:
Mørenot AS

Kontaktpersoner