Tilsyn med Edelfarm AS

Fylkesmannens miljøvernavdeling planlegger tilsyn med Edelfarm AS sine akvakulturlokaliteter Øksengård og Daumannsvika.

Fylkesmannen vil gå gjennom dokumentasjon fra lokalitetene, og skal gjennomføre en inspeksjon av landbase og fôrflåte.

Tema for tilsynet vil blant annet være resipientundersøkelser, avvikshåndtering, utslipp, kjemikaliehåndtering, miljømål, avfallshåndtering, miljørisikovurderinger og internkontroll.

Tilsynet er en del av nasjonal tilsynsaksjon på akvakultur.

Legg til i egen kalender
Dato:
22. august 2019 09:30 - 15:30
Sted:
Øksengård
Ansvarlig:
Miljøvernavdelinga
Målgruppe:
Edelfarm AS

Kontaktpersoner