Tilsyn med Edelfarm AS

Fylkesmannens miljøvernavdeling har gjennomført tilsyn med Edelfarm AS sine akvakulturlokaliteter Øksengård og Daumannsvika.

Fylkesmannen har gått gjennom dokumentasjon fra lokalitetene, og gjennomført en inspeksjon av landbasen og fôrflåten.

Tema for tilsynet var blant annet resipientundersøkelser, avvikshåndtering, utslipp, kjemikaliehåndtering, miljømål, avfallshåndtering, miljørisikovurderinger og internkontroll.

Tilsynet var en del av nasjonal tilsynsaksjon på akvakultur i 2019.

Dato:
22. august 2019 09:30 - 15:30
Sted:
Øksengård
Ansvarlig:
Miljøvernavdelinga
Målgruppe:
Edelfarm AS