Tilsyn med Westcon Helgeland AS

Fylkesmannens miljøvernavdeling vil gjennomføre tilsyn med Westcon Helgeland AS på Nesna.

Dette tilsynet gjennomfører vi som en rutinemessig oppfølging av skipsverft og båtslipper. Tema vil særlig være rettet mot utslippskontroll og håndtering av farlig avfall. Forøvrig vises det til informasjon i høyre kolonne.

Dato:
13. juni 2019 - 23:59
Sted:
Nesna
Ansvarlig:
Miljøvernavdelinga
Målgruppe:
Skipsverft og båtslipper