Tilsyn med Gabbro Nor AS

Fylkesmannens miljøvernavdeling vil gjennomføre tilsyn med Gabbro Nor AS. Tilsynet omfatter besøk på pukkverkene i Leirfjord og Nesna.

Dette tilsynet gjennomfører vi som en rutinemessig oppfølging av pukkverk. Tema som blir berørt er blant annet internkontroll, støv og støy. For øvrig viser vi til informasjon som finnes i høyre kolonne.

Dato:
12. juni 2019 - 23:59
Sted:
Austvika og Tomma
Ansvarlig:
Miljøvernavdelinga
Målgruppe:
Pukkverk