Nytt tilsyn med IRIS Salten IKS

Fylkesmannens miljøvernavdeling vil gjennomføre et nytt tilsyn med Iris Salten IKS. Tema er rensing og overvåking av sigevann.

I mars 2019 reviderte vi internkontrollen til Iris. Nå må avfallsselskapet vise hva de har utført for å lukke avvik. Dette gjelder særlig i forhold til rensing og overvåking av sigevannsutslipp fra deponiet på Vikan.

For nærmere informasjon viser vi til den informasjonen som finnes i høyre kolonne.

Legg til i egen kalender
Dato:
21. juni 2019 - 23:59
Sted:
Bodø
Ansvarlig:
Miljøvernavdelinga
Målgruppe:
Iris Salten IKS

Kontaktpersoner