Tilsyn i Ballstad havn

Mottak av avfall fra fiskeflåten ved Ballstad Slip AS i Ballstad havn
Mottak av avfall fra fiskeflåten ved Ballstad Slip AS i Ballstad havn (Foto: Marit Torsvik / Fylkesmannen i Nordland)

Fylkesmannens miljøvernavdeling har gjennomført tilsyn med Vestvågøy kommune sitt tilbud om mottak av avfall fra skip. I tillegg har vi fulgt opp fjorårets tilsyn ved Nic Haug AS og Arctic Harvest AS.

Mottak av avfall fra skip

Vestvågøy kommune har utarbeidet plan for mottak av avfall fra skip. Vi har nå utført tilsyn med iverksettingen og oppfølgingen av denne planen.

I Ballstad havn ser vi at mottaksløsninger for avfall fra fiskeflåten har kommet på plass, men at det fortsatt er noen mangler i rutinene. For mer informasjon viser vi til rapporten fra dette tilsynet, som også omfatter et besøk i Leknes havn.

 

Utslipp fra fiskeindustri

De to fiskeindustribedriftene i Ballstad fikk sist besøk av oss i august 2018. Nå måtte de vise hva de hadde utført for å lukke avvik.

Nic Haug AS har siden sist sørget for lukking av tre av fire avvik. Det som gjenstår er at bedriften får på plass en renseløsning for utslipp til vann. Dette har de planlagt å få i orden i løpet av sommeren.

Arctic Harvest AS kunne ikke vise til at de hadde noen tidfestet plan for å få på plass en godkjent renseløsning for sitt prosessavløpsvann. Her ble det også avdekket gjentatte avvik på internkontroll for ytre miljø. Vi har nå varslet et vedtak om tvangsmulkt.

For øvrig viser vi til informasjon i høyre kolonne.

Dato:
8. mai 2019 12:00 - 16:00
Sted:
Ballstad
Ansvarlig:
Miljøvernavdelinga
Målgruppe:
Fiskeindustri og havnevesen