Tilsyn i Ballstad havn

Motiv fra Ballstad havn
Motiv fra Ballstad havn (Foto: Marit Torsvik / Fylkesmannen i Nordland)

Fylkesmannens miljøvernavdeling vil gjennomføre tilsyn med Vestvågøy kommune sitt tilbud om mottak av avfall fra skip. I tillegg følger vi opp fjorårets tilsyn ved Nic Haug AS og Arctic Harvest AS.

Vestvågøy kommune har utarbeidet plan for mottak av avfall fra skip. Fylkesmannen vil nå gjøre tilsyn med iverksettingen og oppfølgingen av denne planen.

Samtidig vil vi gjøre tilsyn hos Nic Haug AS og Arctic Harvest AS. Disse to fiskeindustribedriftene fikk sist besøk av oss i august 2018. Nå må de vise hva de har utført for å lukke avvik.

For øvrig vises det til informasjon i høyre kolonne.

Legg til i egen kalender
Dato:
8. mai 2019 12:00 - 16:00
Sted:
Ballstad
Ansvarlig:
Miljøvernavdelinga
Målgruppe:
Fiskeindustri og havnevesen