Systemrevisjon på avløpsområdet

Kvalvikodden renseanlegg i Bodø
Kvalvikodden renseanlegg i Bodø (Foto: Hege Rasmussen / Fylkesmannen i Nordland)

Fylkesmannen vil gjennomføre en systemrevisjon med Bodø kommune. Tema er kommunens oppfølging av egne avløpsanlegg og kommunens myndighetsutøvelse på avløpsområdet.

Vi velger denne gangen å gjennomføre en todelt systemrevisjon med Bodø kommune.

Del 1 omhandler de avløpsanleggene der Fylkesmannen er forurensningsmyndighet - de som er innenfor den sammenhengende tettbebyggelsen som går fra Kvalvika til Støver.

Denne delen av tilsynet er en rutinemessig oppfølging av vår myndighetsrolle.

Del 2 omhandler kommunens rolle som forurensningsmyndighet for de mellomstore og mindre avløpsanleggene - de som er utenfor tettbebyggelsen som er nevnt ovenfor. 

Denne delen er ledd i en nasjonal tilsynsaksjon, på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Vi har valgt å gjennomføre dette tilsynet sammen med systemrevisjonen som omfatter vårt eget myndighetesområde, da vi tror det kan gi oss et spennende og nyttig bilde av kommunens samlede arbeid på avløpsområdet.

Dato:
21. mai 2019 09:00 - 23. mai 2019 15:30
Sted:
Bodø
Ansvarlig:
Miljøvernavdelinga
Målgruppe:
Bodø kommune